ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร. 042595215 ต่อ 602 โทรสาร. 042595215 ต่อ 604 

 
 ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวฯ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทส... new

อ่านต่อ... 
 
ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิธีเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ... new

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เฉลิมพระเกี ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ปี 2567
กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ปี 2567 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พั... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7509 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 0001-51-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ห... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำป... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด